Нови магистърски програми в ГГФ

ГГФ

Съвместни с Национален военен университет „Васил Левски“

Съвместни с Югозападен университет „Неофит Рилски“

Документи могат да се подават в Деканат на ГГФ, СУ – бул. Цар Освободител 15, Северно крило, ет.2, каб. 254 или на имейл naidenov@gea.uni-sofia.bg