Административни процедури

Сектор „Докторанти“ контролира и координира цялостната дейност, свързана с докторантската институция и носи отговорност за законността на всички документи, свързани с целия процес на обучението от приемането до отчисляването от докторантура.

На основание решение на Факултетските съвети сектор „Докторанти“ издава следните заповеди, свързани с: