Академичен календар

Учебна година 2020/2021

I. Зимен семестър

ПродължителностСвободни от учебни занятия дниСесия
Редовно обучение
01.10.2020 – 22.01.2021
15 учебни седмици

25.11.2020 – Патронен празник

08.12.2020 – Студентски празник

24.12.2020 – 03.01.2021
Коледни и Новогодишни празници

25.01.2021 – 19.02.2021
Задочно обучение
Очни занятия
09.09. – 30.09.2020
I-ва: ноември – декември 2020
II-ра: януари – февруари 2021

II. Летен семестър

ПродължителностСвободни от учебни занятия дниСесияПоправителна
сесия
Редовно обучение
22.02. – 11.06.2021
15 учебни седмици

29.04 – 04.05.2021 – Великденски празници

24.05.2021 – Дни на българската просвета и славянската писменост

14.06. – 09.07.202116.08. – 03.09.2021
Задочно обучение
Очни занятия
25.01. – 19.02.2021
I-ва: март – април 2021
II-ра: юни – юли 2021
16.08. – 03.09.2021