Академичен календар

Учебна година 2023/2024

I. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ПродължителностИзпитна сесияСвободни от учебни занятия дни
Редовно обучение
02.10.2023 г. – 19.01.2024 г.
(15 учебни седмици)
21.01.2024 г. – 16.02.2024 г.

25.11.2023 г. – Патронен празник

08.12.2023 г. – Студентски празник

25.12.2023 г. – 02.01.2024 г. –
Коледни и Новогодишни празници

Задочно обучение
04.09.2023 г. – 29.09.2023 г.
(очни занятия)

I-ва: 06.11.2023 г. – 02.12.2023 г.

II-ра: 02.01.2024 г. – 19.01.2024 г.

II. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ПродължителностИзпитна
сесия
Поправителна сесияСвободни от учебни занятия дни
Редовно обучение
19.02.2024 г. – 07.06.2024 г.
(15 учебни седмици)
10.06.2024 г. – 05.07.2024 г.26.08.2024 г. – 08.09.2024 г.

03.03.2024 г. – Официален празник

02.05.2024 г. – 07.05.2024 г. – Великденски празници

01.05.2024 г. – Официален празник

06.05.2024 г. – Официален празник

24.05.2024 г. – Официален празник

Задочно обучение
21.01.2024 г. – 16.02.2024 г.
(очни занятия)
I-ва:
18.03.2024 г. – 05.04. 2024 г.
II-ра:
17.06.2024 г. – 05.07. 2024 г.
26.08.2024 г. – 08.09.2024 г.

Учебна година 2022/2023

I. Зимен семестър

ПродължителностИзпитна сесияСвободни от учебни занятия дни
Редовно обучение
03.10.2022 г. – 20.01.2023 г.
(15 учебни седмици)
23.01.2023 г. – 17.02.2023 г.

25.11.2022 г. – Патронен празник

08.12.2022 г. – Студентски празник

24.12.2022 г. – 02.01.2022 г. –
Коледни и Новогодишни празници

Задочно обучение
05.09.2022 г. – 30.09.2022 г.
(очни занятия)
I-ва: 07.11.2022 г. – 02.12.2022 г.
II-ра: 03.01.2023 г. – 20.01.2023 г.

II. Летен семестър

ПродължителностИзпитна
сесия
Поправителна сесияСвободни от учебни занятия дни
Редовно обучение
20.02.2023 г. – 09.06.2023 г.
(15 учебни седмици)
12.06.2023 г. – 07.07.2023 г.21.08.2023 г. – 03.09.2023 г.

03.03.2023 г. – Официален празник

13.04.2023 г. – 18.04.2023 г. – Великденски празници

01.05.2023 г. – Официален празник

06.05.2023 г. – Официален празник

24.05.2023 г. – Официален празник

Задочно обучение
23.01.2023 г. – 17.02.2023 г.
(очни занятия)
I-ва:
20.03.2023 г. – 07.04. 2023 г.
II-ра:
19.06.2023 г. – 07.07. 2023 г.
21.08.2023 г. – 03.09.2023 г.

Учебна година 2021/2022

I. Зимен семестър

ПродължителностСвободни от учебни занятия дниСесия
Редовно обучение
01.10.2021 г. – 22.01.2022 г.
(15 учебни седмици)

25.11.2021 г. – Патронен празник

08.12.2021 г. – Студентски празник

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. –
Коледни и Новогодишни празници

24.01.2022 г. – 18.02.2022 г.
Задочно обучение
07.09.2021 г. – 30.09.2021 г.
(очни занятия)
I-ва: 08.11.2021 г. – 03.12.2021 г.
II-ра: 03.01.2022 г. – 21.01.2022 г.

II. Летен семестър

ПродължителностСвободни от учебни занятия дниСесияПоправителна
сесия
Редовно обучение
21.02.2022 г. – 10.06.2021 г.
(15 учебни седмици)

03.03.2022 г. – Официален празник

21.04.2022 г. – 26.04.2022 г. – Великденски празници

01.05.2022 г. – Официален празник

06.05.2022 г. – Официален празник

24.05.2022 г. – Официален празник

13.06.2022 г. – 08.07.2022 г.15.08.2022 г. – 02.09.2022 г.
Задочно обучение
24.01.2022 г. – 18.02.2022 г.
(очни занятия)
I-ва:
21.03.2022 г. – 08.04. 2022 г.
II-ра:
20.06.2022 г. – 08.07. 2022 г.
15.08.2022 г. – 02.09.2022 г.