Академичен календар

Учебна година 2021/2022

I. Зимен семестър

ПродължителностСвободни от учебни занятия дниСесия
Редовно обучение
01.10.2021 г. – 22.01.2022 г.
(15 учебни седмици)

25.11.2021 г. – Патронен празник

08.12.2021 г. – Студентски празник

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. –
Коледни и Новогодишни празници

24.01.2022 г. – 18.02.2022 г.
Задочно обучение
07.09.2021 г. – 30.09.2021 г.
(очни занятия)
I-ва: 08.11.2021 г. – 03.12.2021 г.
II-ра: 03.01.2022 г. – 21.01.2022 г.

II. Летен семестър

ПродължителностСвободни от учебни занятия дниСесияПоправителна
сесия
Редовно обучение
21.02.2022 г. – 10.06.2021 г.
(15 учебни седмици)

03.03.2022 г. – Официален празник

21.04.2022 г. – 26.04.2022 г. – Великденски празници

01.05.2022 г. – Официален празник

06.05.2022 г. – Официален празник

24.05.2022 г. – Официален празник

13.06.2022 г. – 08.07.2022 г.15.08.2022 г. – 02.09.2022 г.
Задочно обучение
24.01.2022 г. – 18.02.2022 г.
(очни занятия)
I-ва:
21.03.2022 г. – 08.04. 2022 г.
II-ра:
20.06.2022 г. – 08.07. 2022 г.
15.08.2022 г. – 02.09.2022 г.