Научна награда на конференция SGEM 2020

Award statue SGEM 2020

Заместник деканът на Геолого-географския факултет доц. Никола Ботушаров беше номиниран и спечели Scientific Society Award за най-добър доклад в секция “Oil & Gas Exploration” на 20-тата юбилейна международна конференция SGEM 2020, проведена в Албена в периода 16-25. 08. 2020.

Доц. Ботушаров представи на конференцията резултати от работата на колектива от учени от Софийския университет и Института по Океанология към БАН (Варна) по проект KP-06-OPR04/7 GEOHydrate “Geothermal evolution of marine gas hydrate deposits – Danube paleodelta, Black Sea”, финансиран от Фонд Научни Изследвания към МОН.