Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание
На 20 март 2023 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе научната конференция „Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание“. Тя е посветена на 125 г. от първата академична лекция по география, 135 г. от създаването на СУ „Св. Климент Охридски“ и 60 г. от отделянето на Геолого-географски факултет  от Биолого-геолого-географския факултет.

Конференцията откри проф. д-р Климент Найденов, Декан на Геолого-географски факултет, а нейн модератор беше гл.ас. д-р Надежда Жечкова. Събитието стартира с публична лекция на арх. Здравко Здравков (главен архитект на СО) на тема „Управление на пространственото планиране на Столична община“. Той специално обърна внимание на факта, че специалностите в ГГФ са неразделна част от управлението на градските системи. Бяха коментирани множество въпроси свързани с достъпността, обществения транспорт, проблеми свързани развитието на Столична община и много други.  

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание
Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание

Проф. д-р Климент Найденов и доц. д-р Тони Трайков представиха „Академик Иширков – кратка биография“ в която направиха опит да съобщят нови факта около бележития учен.

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание

Доц. д-р Пламен Патарчанов и кололегите му от катедра „Социално-икономическа география“ обрисуваха емоционален образ на Академика чрез доклад на тема „Вечният Иширков“.

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание

Доц. д-р Мая Василева представи доклад на тема „Интердисциплинарното преподаване на география – примерна дидактико-методическа интерпретация“, който също предизвика много дискусии, съчетаващи както критичност, така и градивност по отношение на съвременното разбиране за преподаването на география през призмата на класическото й осмисляне в лекциите на проф. Иширков.

Доц. д-р Ахинора Балтакова ангажира вниманието на преподаватели и студенти с доклад на тема „Специализираните геоморфоложки трудове на Анастас Иширков – основоположникът на българската география“. Доц. Балтакова  показа и интересни документи свързани с проф. Иширков от библиотеката на своя баща, покойния проф. Батаков.

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание

Изключителен интерес предизвика доц. д-р Павел Павлов (Богословски факултет), който представи Академика през погледа на един богослов с темата „Българската църква в изследванията на проф. А. Иширков“. Емоционалният разговор породен от изказването му свързано с интердисциплинарността на изследванията на проф. Иширков и необходимостта и нашите съвременници да я продължат, премина в дискусия за бъдещето на студентите и идеята за развитие на агиогеография.

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание
Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание

Конференцията продължи с изказване на гл.ас. д-р Калоян Цветков и д-р Цветан Й. Радулов (Научен архив на БАН) с доклад на тема „Проучването на пътеписите за Османската империя и дейността на Анастас Иширков“.

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание

Със задълбочено изказване на доц. д-р Петко Христов (ИЕФЕМ-БАН) свързано с място и ролята на учениците на проф. Иширков в развитието на географското и етнографско познание и интелектуалното развитие на обществото в началото на 20 в. завърши научната част на събирането.

Проф. д-р Марияна Николова, проф. д-р Климент Найденов, доц. д-р Методи Иванов представиха на изложбата „125 г. от първата академична лекция по география“, с което дадоха начало и на нова дискусия за бъдещето на Географията в дискурса на миналите и съвременни възгледи на Учителите и на нас – техните ученици.

Научна конференция Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание
60 години ГГФ