Националната научна програма „Млади учени и пост-докторанти“

Национална програма Mлади учени и постдокторанти МОН

Актуални конкурси

Факултетен координатор

Доц. д-р Биляна Борисова

Зам.-декан международна и проектна дейност

каб. 253
вторник: 10:00 – 12:00 ч.
02 846 70 57, 02 9308 510
billiana@gea.uni-sofia.bg