Международна географска конференция „Гео Декада 2020-2030”

Международна географска конференция Гео Декада 2020-2030

Факултетен студентски съвет към Геолого- географски факултет има честта да Ви покани на предстоящата Международна географска конференция „Гео Декада 2020-2030”. Към нея ще се проведе и Студентска сесия, първата по рода си за нашия факултет! Студентската сесия към Гео Декада е прекрасна възможност студентите да представят своите разработки и да получат признание!

На конференцията могат да вземат участие разработки от следните научни направления:

  • Геология
  • География и ГИС
  • Методика и методология в образованието
  • Регионално развитие и политика
  • Туризъм

Желаещите да вземат участие трябва да изпратят до 31.10.2020:

  1. изпратят на имейл students.conf.gea@gmail.com абстракт
  2. попълнят регистрационната форма

Международна-географска-конференция-Гео-Декада-2020-20302-Покана