Мандатна програма за управлението на СУ „Св. Климент Охридски“ (2023-2027) на проф. Климент Найденов, кандидат за ректор, издигнат от ОС на ГГФ

Мандатна програма - СУ 2023-2027 - Климент Найденов

Уважаеми колеги,

Мандатната програма за развитие на Софийския университет като храм, съхраняващ знанието с богата история и с ангажимент за високи академични постижения, има за цел да очертае ясна и цялостна стратегическа визия за управление.

Представената визия се стреми да ръководи Университета в насърчаването на образователните иновации, академичния растеж, научните постижения и образователното изживяване за своите студенти и преподаватели.

С уважение,

проф. д-р Климент Найденов

Мандатна програма за управлението на СУ „Св. Климент Охридски“ (2023-2027) на проф. Климент Найденов, кандидат за ректор, издигнат от ОС на ГГФ