Лекция на преподаватели от катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“, ГГФ, в Словашкия хидрометеорологичен институт

Преподаватели катедра Климатология хидрология и геоморфология ГГФ - Словашкия хидрометеорологичен институт - Лекция

През периода 28 ноември – 1 декември, 2022 г. проф. Нина Николова и гл. ас. Симеон Матев бяха на работно посещение в Братислава по покана от д-р Павол Нийедлик, директор на секция „Геофизика“ към Института по Науки за Земята – Словашка академия на науките. В рамките на работното посещение бяха проведени и срещи с д-р Мартин Бенко, генерален директор на Словашкия хидрометеорологичен институт и с проф. Милан Лапин и д-р Мариан Мело от факултета по математика, физика и информатика на Университет „Коменски“, на които бяха обсъдени възможности за съвместни научни проекти и разширяване на сътрудничеството в областта на изследване на изменението на климата в регионален мащаб.

Преподаватели катедра Климатология хидрология и геоморфология ГГФ - Словашкия хидрометеорологичен институт - Покана

По предложение от Словашкото метеорологично дружество проф. Нина Николова и гл. ас. Симеон Матев представиха лекция на тема „Extreme climate and weather events in Bulgaria – impact and adaptation in agriculture“, в която са отразени резултати от работата по Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ и проект Микроклимат и микрометеорологични измервания в Западни Родопи – приложения при климатични и геоморфоложки изследвания, N 80-10-182 / 2022г., Университетски фонд „Научни изследвания“. Бяха представени и мненията на български земеделски производители и компании относно изменението на климата и необходимостта от адаптация, събрани в резултат от анкетно проучване, осъществено със съдействието на онлайн платформата Агропортал.

Преподаватели катедра Климатология хидрология и геоморфология ГГФ - Словашкия хидрометеорологичен институт - Презентация