Курс на Total 2017

От 5 до 8 Юни 2017 г. в Заседателна зала 1 и 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе поредният курс организиран със съдействието и финансовата помощ на Тотал И&П, България. Лекциите на проф. Бернард Фуркад по „Нефтена геология“ бяха посетени от студенти, докторанти и специалисти геолози и геофизици от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и МГУ „Св. Иван Рилски“.

Total course 2017

Участниците в курса се запознаха със съвременната концепция за седиментните басейни и петролните системи. Курсът беше изключително полезен и за изучаване на основните елементи на природните резервоари, нефтогазоносната перспективност и оценка на риска при търсене и проучване за нефт и газ. Елементите бяха разгледани и като неделими части на въглеводородните системи и процесите на генерация-миграция-акумулация.

Total course 2017

Курсовете на Тотал са традиция през последните 3 години след сключване на двустранното споразумение между водещата френска компания и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 г.