Конкурс „Млад предприемач в науката“

Цeнтър за трансфер на технологии

Центъра за трансфер на технологии към Научноизследователския сектор на СУ ”Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад предприемач в науката“.