Конкурс за студенти за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „GEOMATICS“

Blended Intensive Programme Erasmus - Geomatics - 2024

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за участие в BLENDED INTENSIVE PROGRAMME по програма Еразъм+ на тема „GEOMATICS“.

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ.

Краен срок за кандидатстване: 29.02.2024 г., 17:00 ч.