Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г. (втора селекция)

Конкурс за практики по Програма Еразъм 2023-2024 - 2

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+.

Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ.

Краен срок за кандидатстване: 11.12.2023 г., 17:00 ч.