Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2022/2023 г.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2022/2023 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2022/2023 г.
Кандидатите подават документите си по имейл към отдел „Международно сътрудничество“ в периода до 18 октомври 2022 г., 17:00 ч.

За повече информация – Еразъм+ сайта на СУ.