Коледен куиз 2018

Коледен куиз 2018

За първи път Факултетен студентски съвет към Геолого-географски факултет проведе Коледен куиз!

Събитието събра около 13 отбора, тематиката на куиза беше съставена основно от въпроси в областта на географията, туризма, регионалното развитие и геологията. 5 рунда, като всеки следващ рунд бе по-труден от предходния. Събитието се проведе на 18.12.2018 г. в р-т Яйцето и събра около стотина нахъсани студенти. Присъстваха и няколко преподаватели, като куизът допринесе много за всички, участващи в него. Тази година ФСС към ГГФ отново ще предостави възможността на студентите да участват във втория по рода си Коледен куиз!