Катедра „Социално-икономическа география“

Доц. д-р Пламен Патарчанов

Ръководител

каб. 266-Б
02 9308 363
plamenp@gea.uni-sofia.bg

Катя Младенова

Секретар

каб. 254
02 9308 385
katja@gea.uni-sofia.bg

Основана 1948 г.
Научноизследователско направление: Социално-икономическа география

Уебсайт на катедрата

Доц. д-р Георги Бърдаров

Демография | Етно-политически конфликти | География на населението и селищата | Геоурбанистика | Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа | Геодемография

каб. 257-А
02 9308 402
gburdarov@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Калина Милкова

Икономическа и социална география | Икономическа и социална география на България | Регионално развитие и политика | Културна география

каб. 265
02 9308 263
katy@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Нели Веселинова

Икономическа и социална география | География на населението и селищата | География на България | Рурално пространство | Регионално и местно развитие и управление | Развитие и управление на човешките ресурси

каб. 257-А
02 9308 402
neli@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Пламен Патарчанов

Социална и икономическа география | Теоретична география | Регионално и локално развитие | Пространствено планиране | Териториална организация на агробизнеса, индустрията и услугите | Функционално райониране – централни, индустриално-депресивни, периферни (рурални, планински, гранични) райони

каб. 266-Б
02 9308 363
plamenp@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Калоян Цветков

Икономическа и социална география | Геоурбанистика | Етно-политически конфликти | Регионална география

каб. 278
02 9308 272
ktsvetkov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Кристина Петрова-Христова

Социално-икономическа география | Териториална организация на икономиката | Етнически и религиозни отношения | Демография
каб. 257
02 9308 360
kristina_petrova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Румен Недков

Социално-икономическа география | Регионално развитие | Териториална организация на стопанството | Административно териториално устройство

каб. 265
02 9308 263
r.nedkov@gea.uni-sofia.bgАс. Кирил Николов

Социално-икономическа география | География на религиозните общности | География на транспорта и комуникациите
каб. 278
02 9308 272
knikolov@gea.uni-sofia.bg

Катя Младенова

Секретар

каб. 254
02 9308 385
katja@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Веселин Бояджиев

Икономическа и социална география | Хуманитарна география | Историческа география | Регионален анализ | Политическа изборна /електорална/ география | Топонимия | Рурализъм и рурални райони | Аграрна география | Регионална политика на ЕС | География на България

каб. 266-Б
02 9308 363
vboiadjiev@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Нено Димов

Социално-икономическа география на България | Теоретична география | Регионална политика | Регионално управление на БългарияДоц. д-р Димитър Димитров
 †

Икономическа и социална география | Регионално развитие и политика | Теоретична география | Регионално развитие на транспортната инфраструктура