Катедра „Картография и ГИС“

Доц. д-р Стелиян Димитров

Ръководител

каб. 279-А
02 9308 441
stelian@gea.uni-sofia.bg

Ина Илчева

Секретар

каб. 268 / 281-А
02 9308 384 02 9308 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Основана 2001 г.
Научноизследователско направление: Географски информационни системи и Картография

Проф. д-р Антон Попов

Географски информационни системи | Геоинформатика

каб. 260-А
02 9308 261
popov@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Стелиян Димитров

Географски информационни системи | Устройство на територията

каб. 260-А
02 9308 261
stelian@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Евгения Сарафова

Дистанционни изследвания и ГИС

каб. 279-Б
02 9308 411
evgenia@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Иван Иванов

Дистанционни изследвания | Безпилотни летателни системи

каб. 279-Б
02 9308 441
iivanov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Леонид Тодоров

Географски информационни системи

каб. 260-А
02 9308 261
leo_todorov@gea.uni-sofia.bgАс. Мартин Илиев

ГИС | Геопространствени анализи | Дистанционни изследвания | Тематично картографиране

каб. 260-А
02 9308 261
martin@gea.uni-sofia.bgАс. урб. Михаил Николов

Географски информационни системи | Устройство на територията

каб. 260-А
02 9308 261
mihail@gea.uni-sofia.bg


Ина Илчева

инспектор Учебна дейност

каб. 268 / 281-А
02 9308 384 02 9308 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Проф. дгн Иван Чолеев

каб. 279-А
02 9308 273
tcholeev@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Александър Коцев

Онлайн ГИСДоц. д-р Антон Филипов †

Дистанционни изследвания | Безпилотни летателни системиДоц. д-р Борис Давидков

каб. 279-Б
02 9308 441
boby@gea.uni-sofia.bgАс. Ангел Луканов

Кадастър | Аеорокосмически изследвания

каб. 279-А
02 9308 273
lukanov@gea.uni-sofia.bg