Катедра „Картография и ГИС“

Доц. д-р Стелиян Димитров

Ръководител

каб. 279-А
02 9308 441
stelian@gea.uni-sofia.bg

Ина Илчева

Секретар

каб. 268 / 281-А
02 9308 384 02 9308 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Основана 2001 г.
Научноизследователско направление: Географски информационни системи и Картография

Уебсайт на катедрата

Катедра „Картография и ГИС“ е създадена на 12.02.2002 г. с решение на Академичния съвет на СУ “Свети Климент Охридски” (Протокол № 20). Нейното създаване е  в съответствие със съвременните тенденции в развитието на географската наука и висшето географско образование. Катедрата разполага с модерна Геоинформационна лаборатория, оборудвана с необходимия хардуер и софтуер за събиране, обработка, анализ и визуализиране на пространствено реферирана информация. Основните ангажименти на катедрата са свързани с преподавателска и научна дейност в областта на картографията и геоинформационните технологии (ГИС, Дистанционни изследвания, Безпилотни летателни системи и др.) и приложеното им в пространствените изследвания  на околната среда и обществото.

Преподавателите от катедрата провеждат обучение по учебни дисциплини за квалификационно ниво Бакалавър в специалности “География”, „Геология“, „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“, “История и География”, „Биология и География“, както и по учебни дисциплини в магистърските програми “ГИС и картография”, „Планиране и управление на териториални системи“, „Археология“, „Археометрия“, „Биомениджмънт“, „Аерокосмическо инженерство и комуникации“. В катедрата се провежда и обучение на докторанти по основните научни направления – Картография, ГИС и Дистанционни изследвания.

Доц. д-р Евгения Сарафова

Дистанционни изследвания и ГИС

каб. 279-Б
02 9308 411
evgenia@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Стелиян Димитров

Географски информационни системи | Устройство на територията

каб. 279-А
02 9308 273
stelian@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Иван Иванов

Дистанционни изследвания | Безпилотни летателни системи

каб. 279-Б
02 9308 441
iivanov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Леонид Тодоров

Географски информационни системи

каб. 279-А
02 9308 273
leo_todorov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р инж. Стефан Петров

ГИС и Картография | Геодезия | Кадастър

каб. 279-Б
02 9308 411
s.petrov@gea.uni-sofia.bgАс. Иво Ихтимански

ГИС | Геопространствени анализи | Тематично картографиране

каб. 279-Б
02 9308 411
ihtimanski@gea.uni-sofia.bgАс. Мартин Илиев

ГИС | Геопространствени анализи | Дистанционни изследвания | Тематично картографиране

каб. 279-А
02 9308 273
martin@gea.uni-sofia.bgАс. урб. Михаил Николов

Географски информационни системи | Устройство на територията

каб. 279-А
02 9308 273
mihail@gea.uni-sofia.bg


Ина Илчева

инспектор Учебна дейност

каб. 268 / 281-А
02 9308 384 02 9308 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Антон Попов

Географски информационни системи | Геоинформатика

каб. 260-А
02 9308 261
popov@gea.uni-sofia.bgПроф. дгн Иван Чолеев


Доц. д-р Александър Коцев

Онлайн ГИСДоц. д-р Антон Филипов †

Дистанционни изследвания | Безпилотни летателни системиДоц. д-р Борис Давидков


Ас. Ангел Луканов

Кадастър | Аеорокосмически изследвания