Катедра „География на туризма“

Доц. д-р Елена Петкова

Ръководител

каб. 269
02 9308 375
epetkova@gea.uni-sofia.bg

Силвия Стоянова

Секретар

каб. 258
02 9308 260
s.stoyanova@gea.uni-sofia.bg

Основана 1975 г.
Научноизследователско направление: Туризъм

Проф. д-р Васил Маринов

Туристическо търсене и поведение | Туристическа политика и планиране | Туристическо райониране | Управление на туристически дестинации

каб. 258
02 9308 260
vasil@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Вера Николова

Туристически ресурси | Световни туристически региони и дестинации | Разработване на туристически продукти и атракции | Специализирани видове туризъм

каб. 265
02 9308 263
vera@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р
Мариана Асенова

Туроператорска и туристическа агентска дейност | Устойчиво развитие на туризма | Управление на туристическите дестинации | Маркетинг в туризма | Туристическа политика и планиране

каб. 258
02 9308 260
mariana@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Елена Петкова

Хотелиерство и реторантьорство | Основи на управлението | Икономика на туризма | Маркетинг в туризма

каб. 269
02 9308 375
epetkova@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Елка Дограмаджиева

Териториални изследвания на туризма | Туристически ресурси и разработване на туристически продукти | Планиране и управление на атракции и туристически дестинации

каб. 257-А
02 9308 402
elka@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Раденка Митова

Основи на туризма | География на туризма | Устойчиво развитие на туризма | Геоекологични аспекти на развитието на туризма

каб. 269
02 9308 375
r_mitova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Атанас Казаков

Екскурзоводство | География за травъл агенти | Грижа за клиента | Световни туристически региони и дестинации

каб. 257-А
02 9308 402
anatas@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Емил Петров

Компютърни информационни системи в туризма
каб. 263-А
02 9308 262
emil@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Мария Загорска

Туристическо търсене и поведение | Управление на туристически дестинации | Туроператорска и агентска дейност

каб. 258
02 9308 260
m.georgieva@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Сия Чолакова

Корпоративни финанси | Счетоводство и контрол | Финансово управление в туризма | Банково дело | Публични финанси | Инвестиционно управление

каб. 258
02 9308 260
siya@gea.uni-sofia.bgАс. Румен Минковски

Управление на човешките ресурси в туризма | Организационно поведение

каб. 269
02 9308 375
rumin@gea.uni-sofia.bgАс. Вася Янева

География на туризма | Производствен стаж | Казуси от производствения стаж | Специализирани видове туризъм | Туристическо търсене и поведение | Екскурзоводство

каб. 265
02 9308 263
vassia@gea.uni-sofia.bg

Силвия Стоянова

инспектор Учебна дейност

каб. 258
02 9308 260
s.stoyanova@gea.uni-sofia.bg

Проф. дгн Мария Воденска

История и теория на туризма | Методи на изследване в туризма | Влияния на туризма | Посредническа дейност в туризма | Разработване, ръководство и изпълнение на научни проекти в туризма

каб. 269
02 9308 375
maria@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Галина Рашкова

Корпоративни финанси | Счетоводство и контрол | Финансово управление в туризма | Икономика на туризма | Банково дело | Публични финанси | Инвестиционно управление

каб. 258
02 9308 260
galinar@gea.uni-sofia.bgРумяна Йотова

инспектор Учебна дейност