Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ отбеляза своята 50-годишнина

50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ

На 14 ноември 2023 г. Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на Геолого-географския факултет отбеляза своята 50-годишнина с академично тържество в Аулата на Софийския университет. Десетки възпитаници на катедрата, учени и студенти уважиха събитието.

50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - В аулата

Гостите бяха приветствани от доц. Биляна Борисова (ръководител на Катедрата) и проф. Климент Найденов (декан на ГГФ). Поздравителни адреси бяха изказани и от председателя на Българското географско дружество доц. Стелиян Димитров, зам.-директора на НИГГГ на БАН проф. Стоян Недков, ръководителя на Департамент „География“ в НИГГГ на БАН проф. Георги Железов, зам.-директора на ИИКАВ проф. Боян Кулов, ръководителя на Катедра „География, екология и опазване на околната среда“ доц. Иван Дреновски.

50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - проф. Климент Найденов
проф. Климент Найденов
50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - доц. Стелиян Димитров
доц. Стелиян Димитров
50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - проф. Стоян Недков
проф. Стоян Недков
50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - проф. Георги Железов
проф. Георги Железов
50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - проф. Боян Кулов
проф. Боян Кулов

Емоционално слово бе произнесено и от доайена на катедрата проф. Ангел Велчев. Гостите имаха възможността да чуят слово и от проф. Асен Асенов и видео обръщение от проф. Румен Пенин – ръководители на катедрата от близкото минало.

50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - проф. Ангел Велчев
проф. Ангел Велчев
50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - проф. Румен Пенин
проф. Румен Пенин

Водещ на събитието бе доц. Димитър Желев.

В своето празнично слово доц. Биляна Борисова маркира основни акценти от миналото и настоящето на катедрата: „Искам да изразя благодарността си към всички преподаватели, които градиха фундамента на катедрата – Милан Георгиев, Трифон Къндев, Илия Иванов, Мартин Гловня, Екатерина Благоева, Борис Николов. Също така, с поклон и спомен към тези, които вече ги няма, но чиято наука и ангажираност остават живи в нашите сърца – Петър Петров, Мимоза Контева, Никола Тодоров.

50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - доц. Биляна Борисова
доц. Биляна Борисова

Високите академични постижения на катедрата са свидетелство за нашия професионализъм и ангажираност. Днес, обаче, искам да се спрем на хората, които правят разликата – нашите възпитаници. Те са високи професионалисти и лидери в своите области, представляват нашата академична общност в институциите на Българската академия на науките, като Национален институт по геофизика, геодезия и география, както и в други висши учебни заведения като Югозападния университет и Великотърновския университет.

Създадени са истински школи и традиции благодарение на предаността на някои изключителни личности – проф. Ангел Велчев в природната география, проф. Румен Пенин в геохимията на ландшафтите, проф. Асен Асенов в биогеографията, проф. Антон Попов в комплексните анализи и ГИС. Искам също така да спомена личности като д-р Димитър Атанасов, чийто принос към общността и подкрепа на младите изследователи се отразяват положително в нашите постижения, както и Фондация „ЛОПС“, която е подкрепила много от нашите инициативи.

50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - Преподаватели и докторанти

С гордост гледаме към нашите възпитаници, чийто принос в областта на екологията и опазването на природата има значително въздействие върху обществото. Погледът ни към бъдещето е изпълнен с увереност в успешната продължителност на катедрата. Днес повече от всякога сме насърчени да продължим с нашия труд, защото е необходим.

В бъдеще, ние се ангажираме да надграждаме върху природния капитал и ресурсите, да изучаваме и развиваме градските екосистеми и планирането им, да участваме в научни изследвания за опазване на биологичното разнообразие и нови методологии в областта на ландшафтната екология. За да останем в челните редици на световната научна общност, ангажиментът ни е да продължим да иновираме и да въвеждаме нови технологии.

Искам да изразя благодарността си към младите ни изследователи и преподаватели, които се присъединиха към катедрата ни: доц. Димитър Желев, доц. Борислав Григоров, гл. ас. Петко Божков, ас. Николай Николов и докторантите Лидия Семерджиева, Милена Точева и Сабрина Андонова.

Историята на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ е история на научно звено на границата между ХХ и ХХI век, търсещо своя път на развитие в стремежа си да бъде максимално полезно на българската наука и образование. Преминавайки през трудния политически и икономически преход, катедрата съхранява традициите на българското образование и търси своето място и участие в новите процеси на повишаване на качеството и конкурентоспособността на висшето образование в съгласие с европейските и световните стандарти.

През 1972 г. на мястото на катедра „Физическа география на България и континентите“, се формира нова катедра – „Ландшафтознание“, а по-късно, през 1977 г., по предложение на проф. М. Георгиев към името на катедрата се добавя „опазване на природната среда“. Тази „добавка“ е важно послание за практико-приложното значение на научните изследвания, провеждани от членовете на катедрата през годините. През 2019 г., с оглед по-добрата национална и международна разпознаваемост и терминологично осъвременяване, катедрата приема настоящето си име „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ (ЛЕОПС).

50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - Коктейл
50 години катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда – ГГФ - Празнична торта