Катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“ към Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ пусна в действие две нови автоматични метеорологични станции.

ГГФ Лого

Катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“ към ГГФ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ пусна в експлоатация автоматична метеорологична станция (АМС), в района на с. Елховец община Рудозем. Станцията е закупена по проект Връзката релеф – микроклимат – растителност (на примера на рида Чернатица, Западни Родопи), с ръководител проф. д-р Нина Николова. Разширяването на мрежата от метеорологични станции на катедрата и включването на нови територии е показател за устойчивостта на изследванията и осигурява провеждане на дългосрочен мониторинг, чрез който се създава база данни за бъдеща изследователска работа.

Новата АМС в района на с. Елховец е разположена на 778 m н.в., в заливната тераса на река Елховска.

Автоматична метеорологична станция Елховец
АМС – Елховец

Теренът е предоставен от Антон Байрактаров, любител на изследванията на климата, който се свързва с проф. Георги Рачев и предлага възможността за инсталиране на метеорологична станция. Районът е изключително интересен в климатично отношение. Известен е с големите си валежи, особено през есенно-зимният период и с честите наводнения по течението на повечето реки, вкл. и на основната река Арда. С пускането в действие на АМС – Елховец ще се подобри информираността на населението с актуална метеорологична информация, която при форсмажорни обстоятелства е жизнено необходима. Монтажът, инсталацията и поддръжката на станцията се осъществяват от гл. ас. Симеон Матев и гл. ас. Димитър Кренчев, както и от Антон Байрактаров.

Данните се публикуват в интернет среда и са достъпни безплатно на адрес: https://www.stringmeteo.com/stations/elhovets/PWS%20Elhovets.htm.

За пускането на АМС-Елховец в действие логистична и обществена подкрепа оказаха кмета на община Рудозем Недко Кулевски и кмета на с. Елховец Венета Соколова.

Интересните физико-географски особености на района бяха изследвани и от проф. Росица Кендерова и доц. Александър Сарафов от ИИКАВ–БАН , които съвместно с преподаватели от катедра КХГ към ГГФ на Софийския Университет, извършиха теренни наблюдения и картировки.

Събитието е отразено и от БТА: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/rudozem/646484-prepodavateli-ot-sofiyskiya-universitet-montiraha-avtomatichna-meteorologichna-s

Станцията при с. Елховец е поредната АМС, която влиза в експлоатация, благодарение на работата на преподаватели от катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“. Преди дни започна работа и друга АМС, разположена на 729 m н.в., в района на с. Свежен, Карловско. Данните може да се видят на адрес: https://www.stringmeteo.com/stations/svezhen/PWS%20Svezhen.htm.

Мрежата от метеорологични станции на катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ – ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ включва и следните станции:

АМС – Рилски манастир – https://www.stringmeteo.com/stations/rilamon/PWS%20Rilamon.htm,

АМС – Бряновщица – https://www.stringmeteo.com/stations/bryanovshtitsa/PWS%20Bryanovshtitsa.htm,

АМС при х. Беговица – https://www.stringmeteo.com/stations/begovitsa/PWS%20Begovitsa.htm,

АМС – Ректорат, разположена в двора на Ректората – https://www.stringmeteo.com/stations/rektorat/PWS%20Rektorat.htm,

АМС в Ботаническа градина към Софийски университет – https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/d1aef914c147448ca859b33482f4ab71/summary

София – Орландовци – https://www.stringmeteo.com/stations/orlando/PWS%20Orlando.htm

Освен тези станции работят още няколко, за които няма възможност за постоянен интернет достъп (напр. АМС – х. Яворов). Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ организира метеорологичните измервания и базата от метеорологични данни прилагайки принципа FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability), т.е. възможност за лесно намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторно използване на данните. Планира се данните от АМС да бъдат публикувани и в платформата за микрометеорологична информация Micrometeorological Knowledge Share Platform, разработена в рамките на COST Акция № CA20108 – FAIR NEТwork of micrometeorological measurements (https://www.cost.eu/actions/CA20108/).