Прием за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Приемът в бакалавърските програми на ГГФ се извършва въз основа на Правилника за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Март).
В този Правилник са описани:

  • условията за кандидатстване;
  • кога, как и какви документи се подават от кандидат-студентите (допуска електронно подаване на всички необходими документи чрез системата https://online.uni-sofia.bg);
  • какви изпити трябва да се положат и кога;
  • как става образуването на бала и класирането;
  • как става записването на новоприетите студенти;
  • какви такси се заплащат, кога и как.

Подробна информация може да се намери и в описанието на текущата кандидатстудентска кампания в сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.