Кандидатствай сега за първото лятно училище по проекта „TRIPLEX CONFINIUM“!

Лятно училище - TRIPLEX CONFINIUM

Бъди част от първото лятно училище по проекта „TRIPLEX CONFINIUМ“ от 17 до 30 септември 2021 г.!

Проектът „Triplex confinium – tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning“, финансиран по програмата Erasmus+, цели да създаде обучителна програма в областта на регионалното развитие, урбанизма и градско планиране. Координаторът за България е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

По проекта са предвидени две напълно безплатни обучения (летни училища) – в гр. Тимишоара и Жимболия (17-30 септември 2021 г.) и гр. Кикинда (през 2022 г.).

Процесът по селекция на кандидати за лятното училище вече е в ход. Студентите, които очакваме следва да имат интерес в областта на градското планиране, управлението на градове, регионално развитие, регионална политика, архитектура, градоустройство. Ако сте действащ студент, докторант или млад учен от Софийския университет вие може да сте сред четиримата одобрени участници в първото лятно училище.

Одобрените кандидати ще получат еднократна стипендия в размер на 932 EUR.

Кандидатствай сега: https://form.123formbuilder.com/5980372/form

В прикачения файл може да видите и програмата за първото лятно училище.
Пожелаваме ви успех!

Краен срок за кандидатстване – 13:00 ч. българско време на 6 септември 2021 г.