Кампания „Изживей Еразъм“

Кампания "Изживей Еразъм"

Днес, 15.01 от 10:00 до 14:00 на втори етаж, Северно крило, Ректорат студентите от Геолого-географски факултет имаха възможност да станат част от кампанията на Факултетен студентски съвет към Геолого-географски факултет „Изживей Еразъм“. Те се запознаха с възможностите, университетите и условията за кандидатстване по програмата.

Събитието се проведе и с помощта на ръководството на Геолого-географски факултет, Международен отдел и Студентски съвет към СУ „Св. Климент Охридски“.

Кампания "Изживей Еразъм"