Кампания за избираеми дисциплини за зимния семестър на учебната 2021-2022 г.

СУСИ

Уважаеми студенти,

От 14.06.2021 г. стартира кампанията за избор на „Избираеми дисциплини“ за зимния семестър на учебната 2021-2022 г. през онлайн системата СУСИ за студентите в ОКС „Бакалавър“ на ГГФ и Вие трябва да заявите избора си. Системата ще бъде отворена само до 25.06.2021 г.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея, моля обръщайте се към Отдел „Студенти“.