120 години академична география в СУ „Св. Климент Охридски“

На 19 март 1898 г. (преди 120 години) акад. Анастас Иширков изнася първата лекция по география в Софийския университет, с което се полага началото на университетската география в България.

„Началото на университетската география в България е поставено през 1898 г. Анастас Иширков е назначен чрез конкурс от 1 февруари 1898 г. за редовен доцент по география и обща етнография. Встъпителната му лекция пред студенти от Историко-филологическия факултет е на 19 март 1898 г. на тема „Задача и съдържание на днешната географска наука“. Специализация по география в СУ „Св. Климент Охридски” се разкрива през 1908 г., а самостоятелна специалност „География” се обособява през 1924 г.“

От тогова до наши дни географската наука в Софийския университет запазва водеща роля за страната и получава международно признание. Поколения учители по география са получили своето образование в най-старото висше учебно заведение на България, а редица научни и образователни институти са захранвани с географски кадри, професионално подготвени в Университета.

През 2018 г. се честват също така 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков. Събитието ще бъде отбелязано с тържествена научна сесия на от 10:00 ч. на 4 април 2018 г. в Аулата на Софийския университет. През ноември месец ще се отбележат и 100 години от основаването на Българското географко дружество. Тогава ще се проведе международна научна конференция в чест на вековния юбилей.