Видни бивши преподаватели

Основен принос за развитието на преподаването и научните изследвания имат световноизвестни учени като:

  • проф. Георги Бончев
  • проф. Георги Златарски
  • проф. Стефан Бончев
  • проф. Жеко Радев
  • проф. Анастас Иширков
  • проф. Димитър Яранов
  • проф. Анастас Бешков