Академичен състав

Проф. д-р Асен Иванов АсеновБиогеография, Природна география, Фитоценология, Защитени природни обекти, Геоботаника
Проф. д-р Атанас Георгиев ЧаталовСедиментология на карбонатни и кластични скали
Проф. д-р Васил Христов МариновТуристическо търсене и поведение, Туристическа политика и планиране, Туристическо райониране, Управление на туристически дестинации
Проф. д-р Вера Кирилова НиколоваТуристически ресурси, Световни туристически региони и дестинации, Разработване на туристически продукти и атракции, Специализирани видове туризъм
Проф. д-р Ганета Минкова МинковаПраво
Проф. д-р Диан Ангелов ВангеловРегионална геология, фациален анализ, седиментни басейни
Проф. д-р Ирена Йорданова КостоваВъглищна геология, Органична геохимия
Проф. дн Климент Минев НайденовДемография, Управление на човешките ресурси, Регионално развитие
Проф. д-р Мариана Атанасова АсеноваТуроператорска и туристическа агентска дейност, Устойчиво развитие на туризма, Управление на туристическите дестинации, Маркетинг в туризма, Туристическа политика и планиране
Проф. д-р Марин Рахнев РусевПолитическа география, Устойчиво развитие, Геоикономика, География на страните
Проф. дн Николай Георгиев БоневСтруктурна геология, метаморфни комплекси
Проф. д-р Нина Ванкова НиколоваКлиматология, Изменение на климата, Градски климат, Агроклиматология
Проф. д-р Полина Всеволодова ПавлишинаПалинология, Исторична геология
Проф. д-р Тони Драганов ТрайковГеодемография, Регионално развитие
Проф. д-р Цвета Станимирова ИвановаKристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия
Проф. д-р Янко Станчев ГерджиковРегионална геология, структурна геология
Доц. д-р Ахинора Георгиева БалтаковаГеоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Доц. д-р Биляна Богомилова БорисоваЛандшафтна екология, Ландшафтно планиране, Екологични оценки и експертизи
Доц. д-р Борислав Григоров ГригоровБиогеография, География на почвите
Доц. д-р Виктория Евгениева ВангеловаНаходища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувателни процеси, Хидротермални системи, Геоекология, Сулфидна геохимия
Доц. д-р Георги Костадинов БърдаровДемография, Етно-политически конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа, Геодемография
Доц. д-р Даниела Славчева ЗлатуноваУправление на околната среда, Управление на водните ресурси
Доц. д-р Димитър Желев ИвановПриродна география на България, Природна география на континентите, Природна география на Балкански полуостров, Ландшафтна география на България
Доц. д-р Дочо Искров ДочевПалеонтология, стратиграфия и таксономия
Доц. д-р Евгения Евгениева СарафоваДистанционни изследвания и ГИС
Доц. д-р Елена Симеонова ПетковаХотелиерство и реторантьорство, Основи на управлението, Икономика на туризма, Маркетинг в туризма
Доц. д-р Елка Димитрова ДограмаджиеваТериториални изследвания на туризма, Туристически ресурси и разработване на туристически продукти, Планиране и управление на атракции и туристически дестинации
Доц. д-р Зорница Николова ЧолаковаПриродна география на България, Природна география на континентите, Околна среда, Геохимия на ландшафтите, Екогеохимия, Карстови ландшафти
Доц. д-р Калина Димитрова МилковаИкономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география
Доц. д-р Калина Росенова РадеваХидрология на сушата и водните ресурси
Доц. д-р Косьо Христов СтойчевИкономическа география, Регионално развитие
Доц. д-р Мая Петрова ВасилеваМетодика на обучението по (География)
Доц. д-р Методи Валериев ИвановМикро и макро икономика, Стратегическо планиране, Икономика на труда
Доц. д-р Милена Георгиева ГеоргиеваМетаморфна пертология, Геохимия
Доц. д-р Момчил Милчев ДюлгеровМагмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали
Доц. д-р Невен Александров ГеоргиевСтруктурна геология
Доц. д-р Нели Валентинова ВеселиноваИкономическа и социална география, География на населението и селищата, География на България, Рурално пространство, Регионално и местно развитие и управление, Развитие и управление на човешките ресурси
Доц. д-р Никола Димитров БотушаровНефтена геология, моделиране на седиментни басейни
Доц. д-р Николай Любомиров ПоповРегионална география, Културна география
Доц. д-р Пламен Георгиев ПатарчановИкономическа и социална география, Теоретична география, Регионално и локално развитие, Пространствено планиране, Териториална организация на агробизнеса, индустрията и услугите, Функционално райониране – централни, индустриално-депресивни, периферни (рурални, планински, гранични) райони
Доц. д-р Раденка Костадинова МитоваОснови на туризма, География на туризма, Устойчиво развитие на туризма, Геоекологични аспекти на развитието на туризма
Доц. д-р Стелиян Славков ДимитровГеографски информационни системи, Устройство на територията
Доц. д-р Таня Юлиянова СтоилковаГеохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ
Гл. ас. д-р Антонина Трайкова АтанасоваРегионално развитие
Гл. ас. д-р Атанас Николаев КазаковЕкскурзоводство, География за травъл агенти, Грижа за клиента, Световни туристически региони и дестинации
Гл. ас д-р Георги Василев КоцевМетодика на обучението по (География)
Гл. ас. д-р Димитър Драганов КренчевГеоморфология
Гл. ас. д-р Елеонора Милкова БалканскаСтруктурна геология, геотектоника
Гл. ас. д-р Емил Борисов ПетровКомпютърни информационни системи в туризма
Гл. ас. д-р Звезделина Георгиева МарчеваХидрология на сушата и водните ресурси
Гл. ас. д-р Зорница Ангелова Доцева 
Гл. ас. д-р Ивайло Цветанов СтаменковРегионална география
Гл. ас. д-р Иван Радев ИвановДистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
Гл. ас. д-р Калоян Петров ЦветковИкономическа и социална география, Геоурбанистика, Етно-политически конфликти, Регионална география
Гл. ас. д-р Кристина Петрова-ХристоваСоциално-икономическа география, Териториална организация на икономиката, Етнически и религиозни отношения, Демография
Гл. ас. д-р Кристиян Ангелов ЛукановРегионална и политическа география, Геополитика и геостратегия
Гл. ас. д-р Леонид Тодоров ТодоровГеографски информационни системи
Гл. ас. д-р Мария ЗагорскаТуристическо търсене и поведение, Управление на туристически дестинации, Туроператорска и агентска дейност
Гл. ас. д-р Миглена Иванова КлисароваИкономическа география, Регионално развитие
Гл. ас. д-р Надежда Йорданова ЖечковаПолитическа антропология, Политическа култура, Етнически и религиозни общности, Миграции
Гл. ас. д-р Павлинка Иванова ВладимироваРегионална и политическа география, Електорална география
Гл. ас. д-р Петко Николаев БожковЛандшафти, Физическа география, Геоморфология, География на почвите
Гл. ас. д-р Ралица Николаева СъбеваТърсене и проучване на полезни изкопаеми
Гл. ас. д-р Румен Петров НедковСоциално-икономическа география, Регионално развитие,
Териториална организация на стопанството, Административно териториално устройство
Гл. ас. д-р Симеон Димитров МатевКлиматология
Гл. ас. д-р Сия Димитрова ЧолаковаКорпоративни финанси, Счетоводство и контрол, Финансово управление в туризма, Банково дело, Публични финанси, Инвестиционно управление
Гл. ас. д-р Станислава Пламенова МишеваМетодика на обучението по (География)
Гл. ас. д-р Стефан Пенков ВелевВулканология
Гл. ас. д-р инж. Стефан Стефанов ПетровГИС и Картография, Геодезия, Кадастър
Гл. ас. д-р Стефка Кирилова ДенчеваМинералогия и Кристалография
Гл. ас. д-р Христо Божидаров ПоповКлиматология
Гл. ас. д-р Христо Пламенов ДоковРегионална и политическа география, Геоикономика, География на страните
Ас. Антоана Димитрова ДимитроваКлиматология, хидрология, качество и мониторинг на атмосферния въздух
Ас. Вася Верчова ЯневаГеография на туризма, Производствен стаж, Казуси от производствения стаж, Специализирани видове туризъм, Туристическо търсене и поведение, Екскурзоводство
Ас. Иво Стоянов ИхтиманскиГИС, Геопространствени анализи, Тематично картографиране
Ас. Илия Иванов ТамбураджиевГеоморфология
Ас. Кирил Иванов НиколовСоциално-икономическа география, География на религиозните общности, География на транспорта и комуникациите
Ас. Мартин Борисов ИлиевГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
Ас. Михаил Антоанов НиколовГеографски информационни системи, Устройство на територията
Ас. Румен Димитров МинковскиУправление на човешките ресурси в туризма, Организационно поведение