Заповед №111/18.02.2022 г. на Декана на ГГФ относно провеждане на семестриалното обучение за летен семестър

ГГФ Лого

Уважаеми колеги,

На основание заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. на министъра на здравеопазването и заповед на Ректора на СУ 19-46/18.02.2022, нареждам присъствения учебен процес в ГГФ да се възстанови при спазване на противоепидемичните мерки.

В периода 21.02.2022 – 04.03.2022 г. се допуска провеждането както на присъствени, така и на присъствени в онлайн среда занятия.

Считано от 07.03.2021 г. присъствения учебен процес се възстановява напълно.

Проф. д-р Климент Найденов

Декан на ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“