Доклад за устойчивото развитие на туризма в Европа с участието на екип от катедра „География на туризма“

European Tourism Going Green 2030

Екип на катедра „География на туризма“ в състав доц. д-р Елка Дограмаджиева, проф. д-р Мариана Асенова и гл. ас. д-р Раденка Митова изготви национален доклад за развитието и състоянието на устойчивия туризъм в България, който е включен в току що издадения общоевропейски доклад „European Tourism SME Going Green 2030 Report. Review and analysis of policies, strategies and instruments for boosting sustainable tourism in Europe“.

Документът съдържа актуален преглед и анализ на политиките, стратегиите и инструментите за подкрепа на устойчивия туризъм на глобално и общоевропейско ниво, както и в 20 отделни държави. Той е разработен в рамките на международен проект European Tourism Going Green (ETGG 2030), съфинансиран по програма COSME на ЕС и изпълняван от партньори в шест европейски страни. Проектът е насочен към подпомагане на малки и средни предприятия от сферата на туризма за постигане на по-голяма устойчивост, като обединява експерти по устойчиво развитие, висши учебни заведения, организации за подпомагане на бизнеса, търговски камари, туристически организации и неправителствени организации.