Ден на отворените врати в специалност Геология – 23 и 24 февруари 2023

Ден на отворените врати в специалност Геология

На 23 и 24 февруари Геолого-географски факултет обявява Ден на отворените врати в специалност Геология като поредното събитие по случай 60 години от създаването на факултета. Между 9:00 и 16:00 часа всеки може да посети безплатно музейните сбирки по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в южното крило и палеонтология и исторична геология в северното крило, както и лабораториите на специалност Геология, където посетителите ще се запознаят със специализираната апаратура, пробоподготовката и особеностите на всеки анализ.

60 години ГГФ