График на учебните практики и лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 година

Практики