Библиотека „География“

Библиотека География

СУ, Северно крило
етаж 2, стая 262

Понеделник – Петък
от 8:30 до 17:30 часа

Библиотеката към специалност География е основана през 1900 г. oт Анастас Иширков, родоначалникът на българската географска наука.
Специализираният ѝ фонд се обогатява с дарените лични библиотечни сбирки на професорите Анастас Иширков и Гунчо Гунчев, даренията на Българското географско дружество, Географския институт на БАН, Геолого–географски факултет на Софийския университет и др.

Една от трите библиотеки към Геолого–географски факултет, библиотека „География” днес запазва водещо място в библиотечно-информационното осигуряване на своите потребители – студентите и преподавателите от всички специалности на факултета. Тя притежава уникален фонд от карти и атласи.

Фонд: над 70 800 библиотечни единици (книги, енциклопедии, периодични и справочни издания, карти, атласи, отраслови електронни ресурси)
Читателски места: 18, от тях 2 компютъризирани
Картотеки:

  • Публикации на преподаватели от Геолого–географски факултет
  • Публикации на Географския институт на БАН

Материална база: 4 компютри, МФУ