Антарктическа фотоизложба “Гео-Био-поход на млади учени към ледения континент” | 09 януари 2023

ГГФ Лого

На 09 януари 2023 г. от 11:00 часа в Централното фоайе в Ректората на Софийския университет ще бъде открита антарктическа фотоизложба „Гео-Био-поход на млади учени към ледения континент“ на членове на APECS (Асоциация на младите полярни изследователи), посветена на 60 години от създаването на Геолого-географския факултет и 60 години от създаването на Биологическия факултет.

Фотоизложбата ще бъде открита от проф. Христо Пимпирев – председател Президент на Българския антарктически институт, проф. д-р Стоян Шишков – декан на Биологическия факултет и проф. д-р Климент Найденов – декан на Геолого-географския факултет.

Изложбата ще бъде представена от гл. ас. д-р Ралица Събева, д-р Деница Апостолова, гл. ас. д-р Стефан Велев и доц. д-р Любомир Кендеров.

60 години ГГФ