Академично слово на доц. Климент Найденов, Декан на ГГФ по случай откриването на академичната учебна 2020/2021 година

доц. Климент Найденов Декан на ГГФ Откриване академичната учебна 2020

Скъпи първокурсници!

Уважаеми студенти и докторанти!

Драги преподаватели и служители!

Почитаеми гости!

Имам честта и удоволствието да ви поздравя с „Добре дошли!“ на откриването на учебната 2020/2021 година в ГГФ. Факултета съществува от 57 години, като през последните 15 г. към класическите за ГГФ специалности като География, Геология и Туризъм, създадохме и специалностите Регионално развитие и политика, География и английски език и Геопространствени системи и технологии.

Заставам пред всички вас: студенти, докторанти, преподаватели, служители и гости с гордо вдигната глава, без притеснение, без колебание, единствено и само с искрена молба това, което създадохме да продължи да се развива по същия начин и със същите темпове, ЗАЩОТО ИМА СМИСЪЛ!

Един от най-вълнуващите моменти в дейността ни е посрещането на новоприетите студенти. Това са моменти на надеждата, че младите хора идват при нас мотивирани и с ясното съзнание, че са избрали своята бъдеща професия.

Драги първокурсници, които днес прекрачвате прага на нашата Алма Матер, ще бъдете интегрирани в един академичен процес на натрупване на знания и дълъг път към хоризонта на научната истина и професионализма. Бъдете упорити и всеотдайни, за да направите това. Без всеотдайност и лична съпричастност, без вяра и убеденост няма добри резултати. Понякога ще усетите трудности, но следвайте вашия път! В това ще ви помогнат моите колеги, които имат отговорността към вас. Стремете се, скъпи първокурсници, да формирате не само умения, но и характер, като използвате за тази цел житейските шансове, които СУ ви предлага!

Днес нашите завършили студенти се оценява на много високо ниво от различни държавни институции, от чужди и български компании. Разбира се, това се дължи и на факта, че Ръководството на Университета и ГГФ винаги се е придържало към съвременните образователни модели, и не на последно място към модерните идеи въплътени в образователната парадигма на американския философ Джон Дюи „Learning by Doing“. ЕТО, ЗАТОВА УСПЯВАТ НАШИТЕ СТУДЕНТИ!!!

Уважаеми първокурсници,

В този факултет се пътува. Ще попитате защо да пътуваме? Ще ви отговоря с една мисъл на Августин Блажени – „Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница“.

Уважаеми преподаватели и колеги,

Вие сте тези, които с компетентност и професионални знания превръщате младежкия порив в професия и съдба! Обществото очаква от нас безкомпромисно и отговорно изпълнение на нашите служебни и социални задължения. На всички вас желая здраве, крепка воля и будна съвест, които да ви съпътстват в учебната и професионалната дейност.

Уважаеми студенти, запомнете,

Разликата между информация и познание е ключова – едното е само логика, другото е осъзната необходимост. Затова ви пожелавам:

  • Да мечтаете без задръжки – и да не се отказвате от мечтите си!
  • Да бъдете безкомпромисни към себе си и своето образование, но добри и разбиращи – към своите колеги!
  • Да изградите в себе си силен дух – за да можете да издържите на всичко, което животът ви е определил и пак да излезете победители!

На добър час!

Доц. д-р Климент Найденов