Секретари на катедри

От секретарите на катедрите можете да получите информация за:

  • Всичко, което е свързано с учебния план на специалността;
  • Учебния график;
  • Предлаганите за избор дисциплини и сроковете, в които можете да се запишете за тях;
  • Датите на изпитите;
  • Конспектите за изпитите;
  • Информация за изискванията за допускане до изпит;
  • Информация за резултатите от изпитите;
  • Информация за учебните практики;
  • Информация за международните проекти и начините за кандидатстване;
  • Къде, кога и как да намерите някого от специалността.